Bel ons op 090 48 21 00

Algemene voorwaarden

Contact & support / Privacy Policy

Dit privacybeleid legt uit wanneer en waarom we persoonlijke informatie verzamelen over mensen die onze website bezoeken, hoe we deze gebruiken, de voorwaarden waaronder we deze informatie aan anderen kunnen doorgeven en hoe we deze veilig bewaren.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer deze pagina af en toe om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Vragen met betrekking tot dit Beleid en ons privacybeleid kunnen per e-mail worden gericht aan info@kingsberry.be of als alternatief kunt u ook bellen naar 03 294 64 56.

Wie zijn we?

Wij zijn Kingsberry, een digitaal marketingbureau zonder streken. Wij staan voor zorgeloze marketing en communicatie mét resultaat. Daarnaast verzorgen wij verschillende marketingopleidingen gericht op bedrijven die digitaal willen groeien.  

Hoe verzamelen we informatie van u?

Wij verkrijgen informatie over u wanneer u onze website gebruikt, bijvoorbeeld wanneer: U onze homepage bezoekt, U neemt contact met ons op over producten en diensten, U abonneert zich op onze nieuwsbrief of, incidenteel, van derden die u afzonderlijk gemachtigd heeft om dergelijke informatie te verstrekken.

16 of jonger?

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de privacy van kinderen van 16 jaar en jonger. Als u 16 jaar of jonger bent’ vraag dan vooraf toestemming aan uw ouder/voogd en vraag hen om u te helpen wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt.

Welke informatie wordt er over u verzameld?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen kan uw naam, adres, e-mailadres, IP-adres en informatie over welke webpagina’s wanneer worden bezocht.

Hoe worden uw gegevens gebruikt?

Wij kunnen uw informatie gebruiken: om door u ingediende orders te verwerken; onze verplichtingen uit hoofde van door u en ons gesloten contracten uit te voeren; voor het afhandelen van inzendingen voor een wedstrijd; om uw mening of commentaar te vragen over de diensten die wij aanbieden; om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten; om u mededelingen te sturen die u hebt gevraagd en die voor u interessant kunnen zijn.

Deze kunnen informatie bevatten over campagnes, beroepen, promoties van de goederen en diensten van onze gelieerde bedrijven; om een subsidie of sollicitatie in behandeling te nemen; voor administratieve en zakelijke doeleinden; om ons bedrijf en onze website te verbeteren; voor reclame- en analysedoeleinden; in verband met onze wettelijke rechten en verplichtingen; voor bepaalde aanvullende doeleinden alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij controleren regelmatig onze bewaartermijnen voor persoonlijke informatie. Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten informatie te bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren uw persoonlijke informatie op onze systemen zo lang als nodig is voor de betreffende activiteit, of zo lang als is vastgelegd in een relevant contract dat u met ons heeft afgesloten.

Wie heeft toegang tot uw informatie?

Wij zullen uw gegevens niet verkopen of verhuren aan derden. Derden die voor ons werken: Wij kunnen uw informatie doorgeven aan onze externe dienstverleners, agenten, onderaannemers en andere geassocieerde organisaties voor het uitvoeren van taken en het verlenen van diensten aan u namens ons (bijvoorbeeld om u mailings te sturen). Wanneer we echter gebruik maken van externe dienstverleners, maken we alleen de persoonlijke informatie bekend die nodig is om de dienst te leveren en we hebben een contract dat hen verplicht om uw informatie veilig te bewaren, niet te gebruiken voor hun eigen direct marketing doeleinden, en deze niet langer te bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de taken en het verstrekken van de diensten aan u namens ons. U kunt er zeker van zijn dat wij uw gegevens niet zullen vrijgeven aan derden voor gebruik door hen voor hun eigen direct marketing doeleinden, tenzij u ons hierom heeft verzocht, of wanneer wij daartoe door de wet verplicht zijn, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of ter voorkoming van fraude of andere misdrijven.

Derden Productaanbieders waarmee wij samenwerken: Wij werken nauw samen met verschillende externe productaanbieders om u een reeks kwaliteitsvolle en betrouwbare producten en diensten aan te bieden die zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen.

Wanneer u een of meer van deze producten opvraagt of aanschaft, zal de betreffende externe productaanbieder uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken en hun verplichtingen uit hoofde van de contracten die u met hen bent aangegaan, uit te voeren. In sommige gevallen zullen zij optreden als een verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens en daarom raden wij u aan hun Privacybeleid te lezen. Deze externe productaanbieders zullen uw gegevens met ons delen en deze zullen wij gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie overdragen aan een derde partij als onderdeel van een verkoop van sommige of al onze activiteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of -reorganisatie, of als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten te beschermen. Wij zullen echter maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

Uw keuzes

U heeft de keuze om al dan niet informatie van ons te ontvangen. Als u informatie van ons wilt ontvangen over interessante aanbiedingen, dan kunt u uw keuze selecteren door de betreffende vakjes aan te vinken op het formulier waarop wij uw informatie verzamelen. Wij zullen geen contact met u opnemen over onze interessante aanbiedingen per e-mail, post, telefoon of sms, tenzij u hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. U kunt uw marketingvoorkeuren te allen tijde wijzigen door contact met ons op te nemen via e-mail: info@kingsberry.be of telefonisch: 03 294 64 56.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

U heeft het recht: om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en op de hoogte te blijven van het gebruik ervan. om uw persoonlijke gegevens te corrigeren. om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken. om te vragen naar de overdraagbaarheid van de persoonlijke gegevens die u met ons heeft gedeeld.

Hoe kunt u toegang krijgen tot uw informatie en deze updaten.

De nauwkeurigheid van uw informatie is belangrijk voor ons. We werken aan manieren om het voor u gemakkelijker te maken om de informatie die we over u hebben te controleren en te corrigeren. In de tussentijd, als u van e-mailadres verandert, of als andere informatie die wij in ons bezit hebben onjuist of verouderd is, kunt u ons een e-mail sturen naar: info@kingsberry.be

Veiligheidsmaatregelen om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw informatie te beschermen.

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat deze veilig wordt behandeld. Wanneer u zich op een beveiligde pagina bevindt, verschijnt er een slotje onderaan in webbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, Safari, Google Chrome, …. Niet-gevoelige gegevens (uw e-mailadres, enz.) worden normaal gesproken over het internet verzonden, en dit kan nooit 100% veilig worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen wij, hoewel wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen en doet u dit op eigen risico. Zodra wij uw informatie ontvangen hebben, doen wij onze uiterste best om de veiligheid ervan op onze systemen te waarborgen. Wanneer wij een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u dit hebt gekozen) waarmee u toegang kunt krijgen tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Profilering

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens analyseren om een profiel aan te maken van uw interesses en voorkeuren, zodat wij u kunnen contacteren met informatie die voor u relevant is. Wij kunnen gebruik maken van aanvullende informatie over u wanneer deze rechtmatig beschikbaar is via externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken om fraude en kredietrisico’s op te sporen en te beperken.

Gebruik van ‘cookies’

Net als veel andere websites maakt onze website gebruik van cookies. Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar uw computer worden gestuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen om die website in staat te stellen u te herkennen wanneer u de website bezoekt. Zij verzamelen statistische gegevens over uw surfgedrag en -patronen en identificeren u niet als individu. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw landvoorkeur op te slaan. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en een betere, meer gepersonaliseerde service te leveren. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Voor meer informatie over het uitschakelen van cookies op uw computer kunt u ons volledige cookiebeleid raadplegen. Het uitschakelen van cookies kan resulteren in een verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van andere organisaties. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website’, dus we raden u aan om de privacyverklaringen te lezen op de andere websites die u bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, ook niet als u deze bezoekt via links op onze website. Bovendien, als u vanuit een site van een derde partij een link naar onze website heeft opgenomen, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere sites, ook niet als u deze bezoekt via links vanaf onze website. (Waar van toepassing – maakt u bijvoorbeeld gebruik van cloud-gebaseerde diensten? Zo ja, weet u waar de servers zich bevinden?)

Het overbrengen van uw informatie buiten de EU Als onderdeel van de diensten die u via deze website worden aangeboden, kan de informatie die u aan ons verstrekt, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie (“EU”). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EU bevindt. Het is mogelijk dat deze landen niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als de EU. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Als wij uw gegevens op deze manier buiten de EU overdragen, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven zoals beschreven in dit beleid. Als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EU bevindt, kunnen uw gegevens buiten de EU worden overgedragen om u deze diensten te verlenen.

Website opname

Onze website kan ook gebruik maken van diensten voor het opnemen van de website, zoals het opnemen van muisklikken, muisbewegingen, het scrollen van pagina’s en elke tekst die in websiteformulieren wordt ingetoetst. De verzamelde informatie bevat geen bankgegevens of gevoelige persoonlijke gegevens. De gegevens die op een dergelijke manier worden verzameld, zijn alleen voor intern gebruik. De verzamelde informatie wordt gebruikt om de bruikbaarheid van onze website te verbeteren en wordt opgeslagen en gebruikt voor samenvoegen en statistische rapportage. Review van dit beleid. We houden dit beleid regelmatig in de gaten.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2021.