Bel ons op 090 48 21 00

Algemene voorwaarden

Contact & support / Retourbeleid

De consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 van het Belgische WER (Wetboek Economisch Recht). Op basis van het herroepingsrecht kan de consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De consument die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht moet hiervoor geen vergoeding betalen, noch een reden opgeven. Wij horen uiteraard wel graag alle feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Algemene voorwaarden specifiek aan het opleidingsaanbod

Ondertekening van een inschrijving of het inschrijven via een schrijven (via e-mailbericht of via contactformulier op de website) voor een opleiding bij Tardigrade BVBA – Kingsberry heeft als gevolg dat de inschrijver de betalingsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd heeft.

 1. Inschrijving
  Uw inschrijving is pas definitief als u hiervan op de hoogte werd gebracht. Verder dient u het inschrijvingsgeld binnen de 14 dagen te betalen. Indien u bij de aanvang van de opleiding het inschrijvingsgeld nog niet betaald heeft, kan uw inschrijving nietig verklaard worden.Het opleidingsgeld is afhankelijk van de opleiding die u gaat volgen. De voorwaarden worden bepaald bij de informatie van de opleiding zelf. Ga deze na op de desbetreffende pagina.
 2. Onvoldoende deelnemers
  De prijs van de opleiding, workshop of training is berekend op een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet bereikt werd, zijn er twee mogelijke scenario’s:- De opleiding wordt naar een ander tijdstip en/of plaats verplaatst zodat we alsnog genoeg inschrijvingen kunnen behalen.- De opleiding wordt geannuleerd.Tardigrade BVBA (Kingsberry) behoudt zich het recht om de opleiding, workshop of training te verplaatsen of te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, verwittigen we u ten laatste één week voor de start van de opleiding en betalen we het inschrijvingsgeld, bij een annulatie, binnen de 7 dagen volledig terug.
 3. Verplaatsen
  U kan een verplaatsing van uw deelname aan een opleiding naar een andere datum aanvragen, na telefonisch contact met één van onze medewerkers moet dit schriftelijk via email aangevraagd worden.
  De verplaatsingskost bedraagt 85 euro en kan aangevraagd worden tot 7 dagen voor de start van de opleiding (op basis van de verzenddatum van het emailbericht). Indien u een verplaatsing minder dan zeven dagen voor de start van de opleiding aanvraagt, dan zijn wij genoodzaakt dit verzoek te weigeren. U heeft dan de keuze om alsnog deel te nemen op de oorspronkelijke datum of de opleiding te annuleren. In geval van annulatie gelden de annulatievoorwaarden vermeld in paragraaf 4.
 4. Annuleren
  U kan uw deelname aan een opleiding annuleren. Een annulatie moet via e-mail gebeuren. De annuleringskost wordt berekend op basis van de verzenddatum van het e-mailbericht. Wanneer u uw inschrijving meer dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we een administratieve kost van € 50 aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 1 maand voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we de helft van het inschrijvingsgeld aan. Wanneer u uw inschrijving minder dan 7 dagen voor de start van de opleiding annuleert, rekenen we het volledige inschrijvingsgeld aan.
 5. Overdragen inschrijving
  Indien u niet aanwezig kan zijn op een opleiding of training, is het toegestaan om de inschrijving aan een collega over te dragen. U dient deze verandering wel door te geven ten laatste één week voor aanvang van de opleiding. Indien er andere afspraken gemaakt dienen te worden, is dit in overleg met de organisatie (Tardigrade BVBA – Kingsberry) te bespreken.
 6. Privacy
  Alle gegevens van de inschrijver zijn onderworpen aan de privacywetgeving. Bij gevolg mag de organisatie, Tardigrade BVBA – Kingsberry, deze gegevens niet overmaken aan derden voor commerciële of andere doeleinden die geen betrekking hebben tot de opleiding waarvoor men zich inschreef. Tardigrade BVBA – Kingsberry heeft het recht de persoonlijke gegevens te beheren in functie van de opleiding via het CMS (contentmanagementsysteem). De gegevens van de inschrijver mogen wel gebruikt worden voor marketing- en prospectiedoeleinden van Tardigrade BVBA – Kingsberry. De organisatie behoudt zich ertoe om met de gegevens op een vertrouwelijke manier om te gaan.